Tietosuoja- ja evästeseloste

Tämä on Hair & Beauty Studio 33:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa Sinua koskevien henkilötietojen käyttöön.

 

Muokattu viimeksi: 3.1.2023

Voimassa alkaen: 3.1.2023

Sivuston omistajan ja rekisterinpitäjän nimi: Rinuaakan Koti (Tmi Anu-Riikka Lampinen)

Y-tunnus: 2241543-4

Yhteys: lampinen.ar@gmail.com

 

 1. Mitä tietoja keräämme

Palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Voimme kerätä Sinusta tietoja, kun käytät verkkosivujamme tai muutoin olet yhteydessä meihin. Keräämämme tiedot voidaan jakaa tietolähteen perusteella kolmeen luokkaan: (a) itse meille antamasi tiedot, (b) automaattisesti keräämämme tiedot ja (c) julkisista rekistereistä tai varausjärjestelmän kautta kerätyt tiedot. Voimme yhdistää ja yhdistellä meille antamiasi tietoja muulla tavoin keräämiimme tietoihin.

Kerättävät henkilötiedot

 • Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Automaattisesti kerättävät tiedot

Sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästetiedot, jotka ovat tarkemmin määritelty alempana kohdassa “Evästeseloste”.

 

 1. Miten käytämme keräämiämme tietoja

Henkilötietojen käyttötarkoitukset on kuvattu alla

 • asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, mukaan lukien asiakasviestintä
 • palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • suoramarkkinointi
 • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
 • lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen
 • koulutustarkoitukset

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste

 

 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakas- tai vastaavaan suhteeseen. 
 • Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet. Rekisterissä käsitellään palvelun myymiseksi ja sen tuottamiseksi tarvittavia henkilötietoja.

 

 1. Keräämiemme tietojen jakaminen ja luovuttaminen

Henkilötietoja ei myydä ja niitä luovutetaan vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rinuaakan Koti voi käyttää tietojen käsittelyssä erilaisia alihankkijoita esimerkiksi tarjoamiensa palveluiden tuottamiseksi. Rinuaakan Koti varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla alihankkijoita tietojen käsittelystä. Nämä alihankkijat käsittelevät tietoja ainoastaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun.

 

 1. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

 1. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse. Toivomme, että luet tämän selosteen säännöllisesti, jotta Sinulla on uusimmat tiedot tietosuojakäytänteistämme.

 

 1. Sinun oikeutesi ja niiden käyttäminen

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Sinulla on oikeus turvautua muutoinkin kaikkiin tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiisi kuten oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta ja käsittelyn vastustamisesta sekä oikeuteen siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyydämme Sinua kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen, säilyttäminen ja käsittely voivat tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys.

Voit tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

 

 1. Yhteystiedot

Mikäli Sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse: lampinen.ar@gmail.com

Evästeseloste

Välttämättömät evästeet / ensimmäisen osapuolen evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.

Kolmannen osapuolen evästeet

Tämä sivusto käyttää Google Analytics’ia keräämään anonyymisti tietoa kävijämääristä ja suosituimmista sivuista.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.